PRIVACY BELEID

Locked Escape Rooms

Locked geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Locked. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over je door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je heeft met betrekking tot de door je aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen via de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

E-MAIL EN MAILINGLIJSTEN

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet je de ‘unsubscribe’ link. je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gmail en Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail en Office365. Gmail en Office365 hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Wij gebruiken Izettle, Paypal.nl en Mollie (hierna: Payment processors). Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen maken wij gebruik van Payment Processors. Zij verwerken jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Zij behouden zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen en kunnen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata delen met achterafbetaaldienstverleners.

Beoordelingen

Tripadvisor, Google, Escape take, Escape Room Nederland, Escape Talk, Bookeo Wij verzamelen reviews via bovengenoemde platformen. Als je hier een review achterlaat dan wordt je gevraagd (of verplicht) om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Bovengenoemde platformen kunnen deze gegevens delen met ons. Bovengenoemde platformen behouden zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen.

Boekhoudsoftware

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van boekhoudsoftware. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling door de verkoopfacturen in deze software bij te houden. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geanonimiseerd en zijn derhalve geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Het kan gebeuren dat in bepaalde gevallen Locked op grond van een wettelijke verplichting verplicht wordt tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren (voor tenminste 7 jaar op basis van de belastingplicht).

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen. Je heeft ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking via onderstaande contactgegevens. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht die wij onder ons hebben.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. je kunt een verzoek met die strekking doen via onderstaande contactgegevens. je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen via onderstaande contactgegevens. je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan via onderstaande contactgegevens. je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in specifieke gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Locked. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

COOKIES

Deze website gebruikt cookies die je voorkeuren onthouden om bijv. het navigeren door onze website te vergemakkelijken. Door middel van cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en onze website verbeteren. Deze website wordt daarnaast ook gebruikt door derde partijen om cookies te plaatsen, zoals Google Analytics.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die je voorkeuren tijdens het surfen onthouden en via de door jouw gebruikte browser opslaan op je eigen computer. De informatie die door cookies door Locked en/of derden wordt verzameld wordt mogelijk voor volgende doeleinden gebruikt:
Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de Locked website te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Locked weet welke onderdelen van haar website populair zijn.
Voor persoonlijke voorkeur doeleinden: om bezoekers navigatie te vergemakkelijken, zoals opslaan cookievoorkeuren, online boekingen en een evt. inlog.
Voor advertentie of marketing doeleinden: om bezoekers van de website relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen, het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond, te beperken & de effectiviteit van reclamecampagnes te meten.

Welke cookies worden gebruikt?

Op onze website wordt gebruik gemaakt van noodzakelijke cookies (t.b.v. de basis website functies zoals paginanavigatie) en worden er cookies door derden geplaatst om het websitebezoek gedrag te analyseren (zoals google analytics). Daarnaast worden mogelijk tracking cookies geplaatst die gedrag op persoonlijk niveau traceren of persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Deze worden alleen geplaatst indien hier specifiek toestemming voor is gegeven.

Weigeren en verwijderen van cookies

Indien je surft op de website krijg je de melding dat wij cookies gebruiken en dat je bij gebruik van de website akkoord gaat of alleen functionele cookies wilt inschakelen. Indien je je toch wilt uitschrijven voor (bepaalde) cookies dan lees je hieronder hoe dit te doen: Desktop: ga met de muis naar de linkeronderkant van het scherm Klik linksonder op de kleine pop-up met de benaming “Cookiebeleid” De cookiemelding verschijnt onderaan het scherm. Klik op “alleen functioneel” helemaal rechts van de cookiemelding. Je cookievoorkeuren zijn gewijzigd / opgeslagen. Eventueel kun je de cookies uit de browser verwijderen. Dit kan via de browserinstellingen op je computer of telefoon. De wijze waarop verschilt per browser, bekijk daarom de specifieke informatie op www.browserchecker.nl Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18/12/2019, en betreft versie 1.0. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Contactgegevens

Locked, Stationsstraat 14D, 5038 ED Tilburg, Nederland, info@locked-game.nl